Algemene Voorwaarden Klanten

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen >>>FIRMANAAM<<< en de Klanten. 

1. Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van de Producent dat door de Klant via het Platform bij de Producent kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Producent van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Producent met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website van De Biokast bv waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Producent: een bedrijf dat voedingswaren produceert en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Producentinformatie: de informatie van de Producent met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes) en eventuele bezorgkosten. 

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door De Biokast bv worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Producent. 

De Biokast bv

2. Identiteit van De Biokast bv

De Biokast bv

Adres hoofdvestiging:

Heerbaan 128

1840 Steenhuffel (Londerzeel)

BTW-nr: BE0862.812.129

Correspondentatieadres:

Heerbaan 128

1840 Steenhuffel (Londerzeel)

Email: info@debiokast.be

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. De Biokast bv is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Producent van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Producent aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Producent op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. De Biokast bv publiceert het Aanbod namens de Producenten op het Platform, overeenkomstig de door de Producenten aangeleverde Producentinformatie. De Biokast bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Producentinformatie op het Platform. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Producent voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. De Biokast bv geeft alle Producentinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. De Biokast bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Bestelling plaatsen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal De Biokast bv de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door de Producent worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Biokast bv of de Producent te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel de Producent als De Biokast bv
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Producent, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van De Biokast bv is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan de Producent vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Producent de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 8. De Biokast bv aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij De Biokast bv worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij de Producent is slechts mogelijk indien de Producent expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. De Producent heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan De Biokast bv besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. De Biokast bv heeft het recht om namens de Producent Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens.
 5. De Biokast bv heeft het recht om producten uit bestellingen te verwijderen of bestellingen te annuleren die door technische problemen of invoerfouten aan een foute prijs aangeboden zijn.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de Producent te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de Producent aan de deur, op de afhaallocatie of via overschrijving.
 2. Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Producent te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Producent en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Producent. De Biokast bv kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van De Biokast bv op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door De Biokast bv is ontvangen zal De Biokast bv zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. De Biokast bv streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Producent (lid 1) of De Biokast bv (lid 2).
 5.   De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. De Biokast bv sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van De Biokast bv is info@debiokast.be 

9. Nieuwsbrief

 1. Bij het aanmelden op het platform kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. De Biokast bv verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.